MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE

INTERNATIONAL KATOWICE FAIR


MTK - Sale Konferencyjne - GaleriaTereny MTK

Tereny MTKTereny MTK
Tereny MTK
Tereny MTK
Plan Parkingów
Plan Parkingów

Plan Dojazdu
Plan Dojazdu


Pawilon Konferencyjny

Pawilon Konferencyjny
Pawilon Konferencyjny
Sala Afrykańska
Sala Afrykańska
Sala Afrykańska
Sala Afrykańska

Pawilon Konferencyjny
Pawilon Konferencyjny
Sala Moskiewska
Sala Moskiewska
Pawilon nr 3
Plan Pawilonu Konferencyjnego


Pawilony Wystawiennicze

Pawilon nr 3
Pawilon nr 3
Pawilon nr 3
Pawilon nr 3
Pawilon nr 3
Pawilon nr 3

Pawilon nr 3
Pawilon nr 11


 
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl