MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE

INTERNATIONAL KATOWICE FAIR


Tereny wystawiennicze

exhibition area


 
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl