MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE

INTERNATIONAL KATOWICE FAIR


MTK - dane kontaktowe

Biuro:

 • MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
  ul. Bytkowska 1B
  40-955 Katowice
  Polska
  tel: +48 (32) 78 99 100
  fax: +48 (32) 254 02 27
  email: info@mtk.katowice.pl
 • NIP: 634-013-54-69
  EU NIP: PL6340135469
Numer konta bankowego MTK:

 • PKO BP SA
  55 1020 2368 0000 2502 0231 1611
Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. z siedzibą Katowicach (40-955), ul. Bytkowska 1 B,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049485,
NIP: 634-013-54-69, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.


 
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl